Make your own free website on Tripod.com

ไม่ต้องเร่งร้อน ช้า ๆ แต่มั่นคง เดี๋ยวก็ถึงจุดหมาย

"วันเวลาที่ดีที่สุด คือการเดินไปข้างหน้าแม้จะช้า แต่ก็ถึงจุดหมายได้"

ชีวิตเป็น Dynamic ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่เคยหยุดนิ่ง ย้อนเวลากลับไม่ได้ ต้องเดินหน้าอย่างเดียว ชีวิตที่ดีจึงต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ต้องมีการพัฒนาทำให้ดีขึ้นสมอง ๆ และต้องอดทนในการรอรับผลของการกระทำอย่างสงบนิ่ง บางคนเป็นคนเก่งแต่ใจร้อน ด่วนได้อยากประสบความเร็จโดยเร็ว อยากบรรลุความต้องการของตนเองอย่างรวดเร็ว จนทำให้ทำในสิ่่งที่ผิด คิดว่าเป็นทางลัดที่ให้สมหวังได้ เช่น อยากรวย เลยวางแผนหาเงินก้อนใหญ่ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแบบทางลัดโดยการปล้นจี้ ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เงิน แถมยังติดลบกว่าเดิม คือต้องติดคุก ติดตาราง หรืออยากมีแฟน เพราะความเหงา ไม่รอให้เรียนจบจะได้นำความรู้ไปทำมาหากิน สร้างเนื้อสร้างตัวแต่กลับเชิงสุกก่อนห่าม มีครอบครัวเสียก่อนวัยอันควร กลายเป็นภาระจนไม่มีเวลาได้เรียนหนังสือหนังหา สุดท้ายเมื่อไม่ได้เล่าเรียน ชีวิตจึงมีโอกาสที่ดีลดน้อยลง โอกาสที่จะมีหน้าที่การงานดี ๆ ก็น้อยลงเหตุผลเพราะรอไม่เป็น อดทนไม่ได้ ผมก็เคยเห็นตัวอย่างที่ทำลายชีวิตตนเองแทนที่จะรอคอยให้เวลารักษาบาดแผลตัวมันเอง แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงแก้ไขทีละเล็กทีละน้อยจนดีขึ้น แต่กลับคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัว จบชีวิตก่อนวัยอันควร แบบนี้เขาเรียกว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว หากเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทำในสองสิ่งที่เพิ่มขึ้น คือ "การอดทน" และ "การรอคอย" อดทนที่จะแก้ไขปัญหาใหุ้ลุล่วงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขทีละน้อย เพราะวิธีที่ดีที่สุดในการดำรงอยู่บนโลกก็คือจะต้อง อดทน เดินหน้า ฝ่าฟัน และรอผล และแม้ชีวิตของเราจะไม่เคยหยุดนิ่งก็จริงอยู่ แต่เป็นการไม่หยุดนิ่งแบบค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้บางครั้งจะมีความรุนแรง รวดเร็วโหมกระหน่ำบ้าง แต่ยังไง ๆ หากจะแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ก็ต้องไม่ฝืนตัวเอง ก็เพราะชีวิตเสมือนกับการเดินทาง ชีวิตจึงไม่สามารถย้อนทวนเวลาให้กลับมาเหมือนเก่าได้ วันเวลาเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่กลับถอยหลัง ความหลังคือสิ่งที่เกิดไปแล้ว วันเวลาที่ดีที่สุด คือการเดินไปข้างหน้าตลอดไป ไม่สับสน ไม่อ่อนไหว ใจไม่ล้า เหมือนกับที่ประธานาธิบดี ลืนคอล็นบอกไว้ว่า "I walk slowly, but I never walk backward." ผมเป็นคนเดินช้าก็จริงอยู่ แต่ผมไม่เคยเดินถอยกลับหลัง แม้จะช้าสักหน่อย แต่ก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกัน แม้จะใช้เวลามากกว่าคนอื่น แต่ก็ถึงจุดหมายแน่นอน ค่อย ๆ เดินหน้าฝ่าฟันปัญหาไปทีละน้อย ๆ และชีวิตกลับหลังไม่ได้ ย้อนเวลาไม่ได้ ทำไมต้องท้อถอย ยอมแพ้กับชีวิตโดยไม่คิดสู้ล่ะ