Make your own free website on Tripod.com

ความประทับใจ เมื่อแรกพบ

"การทำให้คนอื่นชอบเรานั้น ไม่ใช่การประจบประแจง เราต้องเป็นตัวเราอย่างบริสุทธิ์ไใจสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย "

เมื่อคนเราถูกชะตาชอบใจกันแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรต่อไปก็จะง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบกันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ เพราะหากไม่่ถูกชะตากันแล้ว แต่ต้องร่วมชะตากรรมกันไปก็เบื่อและเซ็งกันทั้งสองฝ่ายการทำให้คนอื่นชอบเรานั้นไม่ใช่การประจบประแจง แต่ต้องปฏิบติตัวอย่างบริสุทธิ์ใจสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ไม่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ยิ่งในเชิงธุรกิจแล้ว การสร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะว่าสินค้าหรือธุรกิจที่ทำการซื้อขายติดต่อตกลงกันนั้น จะได้รับความสำคัญรองลงมาจากตัวเรา "เราต้องขาย ตัวเองให้ได้ก่อน" นั่นเอง

แต่งตัวดี มีสง่า ไม่หวือหวา สะอาดเรียบร้อย เป็นตัวของตัวเอง

พูดจาชัดเจน ไม่ต้องคล่องแคล่วว่องไว เพราะบางทีความคล่องแคล่วที่เกินไปก็ดูน่ากลัว น่าอยู่ให้ห่าง ๆ เหมือนกัน พูดชัดเจนไม่อ้อมแอ้ม มั่นใจในเรื่องที่พูด และพูดแต่ในเรื่องที่รู้จริง มั่นใจจริง ๆ เท่านั้น ไม่มั่ว ไม่เดา ไม่พูดมากจนเกินไป

จำชื่อเขาให้ได้และเรียกชื่อเฉพาะของเขา วิธีนี้จะทำให้เขารู้สึกเป็นคนสำคัญและได้รับความสนใจ คนเราเมื่อรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสนใจย่อมมีความสุขและประทับใจเป็นธรรมดา

เป็นคนมีอารมณ์ขัน มีอารมณ์ดี แต่ไม่ใช่พูดคำ ปล่อยมุขคำ จนไม่ได้สาระอะไรเลย อย่าพูดเรื่องตลกที่เป็นตลกร้าย กล่าวคือตลกบนความทุกข์หรือปมด้อยของคนอื่น

เป็นนักฟังที่ดี เป็นที่รู้กันดีว่าคนเราชอบพูดมากกว่าชอบฟัง เพราะฉะนั้นการเป็นนักฟังที่ดีจะทำให้คนพูดรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองกับเรา เพราะเราไม่รู้ว่าการพูดมากไปนั้น เรื่องที่พูดนั้นจะใช่เรื่องที่เขาอย่างฟังหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ เขาก็เบื่อที่จะฟัง มันก็จะไม่เป็นผลดีกับเราเลย เวลาฟาังคนอื่นพูดอย่าลืมพยักหน้าหรือส่งสัญญาณให้รู้ว่าเรากำลังรับฟังอยู่ ป้อนคำถามกลับบ้างในบ้างจังหวะ ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราปล่อยเขาพูดอยู่คนเดียว

จงทำดีแต่อย่าเด่น อย่าทำตัวเด่น อย่าทำตัวให้เป็นจุดสนใจของคนส่วนใหญ่ ให้ความสนใจกับเรื่องที่สนทนา ตามให้ทัน และตอบได้ถ้ามีใครถามความคิดเห็น