Make your own free website on Tripod.com

มีชีวิตที่มีระบบ

"เราไม่จำเป็นต้องเดินเป็นเส้นตรงตลอดเวลา แต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องจริงจังกับชีวิตก็ควรหยิบเอา ระบบระเบียบออกมาใช้บ้าง"

เมื่อดำเนินชีวิตอย่างมีระบบ เราจะเสียเวลาน้อยลงและดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บางคนใช้ชีวิตอย่างมีระบบอยู่แล้ว แต่ก็มีบางคนที่ยังดำเนินชีวิตไปตามเรื่องตามราวไม่มีระบบ การดำรงชีวิตอย่างมีระบบไม่่ใช่เรื่องยาก คนที่ทำไม่เป็นหรือไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็ก ก็สามารถฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีระบบได้ ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ทำไมเราต้องทำอะไรให้เป็นระบบด้วย การใช้ชีวิตเรื่อย ๆ ก็ดีอยู่แล้ว สบายดีอยู่แล้ว จริงอยู่การทำอะไรเรื่อยเปื่อยนั้นสบาย แต่มันถึงเส้นชัยช้ากว่าคนที่มีระบบ คนที่มีระบบจะทำอะไรก็ชัดเจน ตรวจสอบได้และไม่หลงทาง ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตมีระบบทุกวินาที เราไม่จำเป็นต้องเดินเป็นเส้นตรงตลอดเวลา แม่เมื่อถึงเวลาที่ต้องจริงจังกับชีวิตก็ควรหยิบเอาระบบระเบียบออกมาใช้บ้าง และก็มีบางวันเหมือนกันที่เราต้องปลดปล่อยชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สบาย ๆ

เขียนสิ่งที่เราต้องการลงไปในกระดาษสมุดโน้ตประจำตัว เขียนทุกวันได้ก็ดี ก่อนจะจบวันอาจจะสรุปว่าวันนี้ได้ทำอะไรไปบ้าง บรรลุเป้าหมายแล้วหรือยัง และอะไรที่ยังทำไม่เสร็จ จะต้องทำให้เสร็จเมื่อไร หากมีเรื่องราวให้ทำมาก ๆ อาจจะสับสนจนลืมเรื่องบางเรื่องไปได้ เพราะฉะนั้นการจดบันทึกไว้เตือน นับเป็นเรื่องดี มีประโยชน์ Thing to do หรือสิ่งที่จะต้องทำ จะช่วยให้เรารอบคอบกับชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

จัดการกับเรื่องที่จะต้องทำอย่างมีแผน หากมีงานที่จะต้องทำให้เสร็จ รายงานหรือโครงการอะไรก็ตาม เราควรจะวิเคราะห์ว่าการที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จลงไปนั้น ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างเริ่มทำจากเรื่องง่าย ๆ ก่อน แ้ล้วค่อยทำเรื่องที่ยากกำหนดวันเสร็จและทำให้เสร็จก่อน หากต้องทำอะไรรีบร้อนจนนาทีสุดท้าย อาจจะทำให้งานออกมามีข้อผิดพลาดมาก

จัดเวลาให้ได้ประโยชน์ที่สุด หากเรารวมเรื่องทำนองเดียวกันไว้ด้วยกัน แบ่งเรื่องเป็นกลุ่ม ๆ แล้วดำเนินไปตามนั้นจะทำให้เราทำงานได้เร็วและมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ช่วงเช้าแบ่งเวลาไว้โทรศัพท์สอบถาม ติดต่อเรื่องราวทางโทรศัพท์ช่วงเที่ยงนัดพบผู้คน ช่วงบ่ายทำงานเอกสาร ช่วงเย็นประชุม แล้วแต่จะแบ่งเวลาให้เหมาะกับเราให้มากที่สุดอย่างไร

จัดที่ทำงานให้มีระเบียบ ให้รู้ว่าเราจะหยิบจับเอกสารใดมาจากไหน จะได้ไม่เสียเวลาหาของนาน ๆ หรือหลงไปในบ้านหรือที่ทำงานของตัวเอง

เตรียมให้พร้อมเสมอ หากเราจะต้องเดินทางในวันพรุ่งนี้ เราก็ต้องเตรียมเก็บข้าวของ เก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อน อย่าทำอะไรรีบ ๆ เพราะเมื่อรีบก็ย่อมหลงลืมและมีข้อผิดพลาดเยอะ

แบ่งงานให้ถูก อะไรที่ต้องทำเองก็ทำให้เต็มที่ อะไรที่พอจะให้คนรอบข้างช่วยเหลือทำได้ก็อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือการบริหารเวลาที่ดีนั้น ไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำเองหรือลงมือเองในทุก ๆ เรื่อง