Make your own free website on Tripod.com

มั่นใจในตัวเอง

"ความมั่นใจในตัวเอง อีกหนึ่งคุณสมบัตสำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต"

คนที่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ใช่คนก้าวร้าว เส้นแบ่งระหว่างความมั่นใจในตัวเองกับความก้าวร้าวนั้นไม่ใกล้เคียงกัน แต่บางคนก็ไม่เข้าใจและตีความให้มันอยู่ใกล้กันจนเกือบเป็นเรื่องเดียวกัน คนมั่นใจในตัวเองก็คือคนที่ทำอะไรอย่างมีเหตุผล และไม่กังวล ไม่ขี้ขลาด แต่คนก้าวร้าวนั้นจะมุ่งเน้นเรื่องของตัวเองอย่างเดียว ไม่สนใจใคร และชอบเชื่อหรือคิดว่าตัวเองถูกต้องอยู่เสมอตลอดเวลา

คนที่มั่นใจในตัวเองจะเชื่อว่าตัวเองทำเรื่องยาก ๆ ได้ ด้วยความพยายามและความสามารถ แต่คนก้าวร้าวนั้นชอบคิดว่าตัวเองเหนือกว่าหรือเก่งกว่าผู้อื่น

คนที่มั่นใจในตัวเองจะเป็นคนเปิดเผย โปร่งใสและรับฟังคนอื่น ส่วนคนที่ก้าวร้าวจะเลือกทางเลือกให้คนอื่นและคิดว่าตัวเองคิดถูกต้องอยู่คนเดียว

คนที่มั่นใจในตัวเองไม่กลัวที่จะก้าวผิดพลาด เรียนรู้จากข้อบกพร่องและพร้อมแก้ไข แต่คนที่ก้าวร้าวนั้นไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดเลยสักครั้งเดียว

คนที่มั่นใจในตัวเอง มีทางออกและเสนอแนวคิดที่ดี ช่วยแก้ปัญหา ส่วนคนที่ก้าวร้าวมักจะผลักภาระ ผลักความผิดให้คนอื่นอยู่เสมอ เราทุกคน ต่างก็อยากจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะรู้มาตลอดเวลาว่าความเชื่อมั่นในตัวเองจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง ความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิด แต่ต้องได้รับการฝึกฝนเริ่มต้นที่ครอบครัว บางครอบครัวก็สอนลูกให้เชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยการปล่อยและเปิดโอกาสให้ลูกได้คิดและตัดสินใจเอง คอยเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาที่ดี แต่บางครอบครัวไม่ได้เป็นอย่างนี้ ด้วยความรักและความเป็นห่วง ผู้ปกครองบางคนจะทำให้ลูกทุกอย่าง ช่วยคิด ช่วยตัดสินใจ จนเด็กไม่มีโอกาสได้ทำอะไรด้วยตัวเองเลย เมื่อไม่เคยได้ทำอะไรด้วยตัวเอง เมื่อไม่เคยตัดสินใจเอง โตขึ้นก็จะกลายเป็นคนไม่กล้า ไม่มีความมั่นใจ เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของความมั่นใจในตัวเองของทุกคน เริ่มต้นที่บ้าน ถูกปลูกฝังมาจากที่บ้าน เมื่อมีรากฐานที่ดีก็เติบโตได้อย่างมั่นใจง่ายยิ่งขึ้น แต่หากใครคิดว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจ ก็เริ่มต้นฝึกฝนกันได้ ไม่ยากเลยหากหัวใจเราต้องการและพร้อมที่จะเริ่มต้น

ดูแลตัวเอง สนใจว่าคนอื่นเขาจะมองเราอย่างไร (แต่อย่าสนใจมากเกินไปจนลืมความเป็นตัวของตัวเอง) หากคิดจะทำอะไรหลุดโลกในแบบฉบับของตนก็ทำได้ แต่อย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราก็พอ

ยิ้มอย่างจริงใจ คนที่มั่นใจในตัวเองนั้นกล้ายิ้ม กล้าทักทมย กล้าพูด กล้าคิด เป็นคนมีความสุขและทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้

สนใจคนอื่น ให้ความสำคัญกับคนอื่น สอบถามสารทุกข์สุกดิบของคนอื่น ไม่ตะลุยไปข้างหน้าคนเดียวโดยไม่สนใจหัวใจคนอื่นเลย

เป็นคนทันสมัีย เราต้องรู้ทันคนอื่น รู้ทันข่าวสารบ้านเมือง ทันสมัยมองโลกจากมุมกว้าง

มีความคิดเห็นและกล้าแสดงความคิดเห็น เมื่อเราเป็นคนมีข้อมูล ติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ และเรียนรู้อยู่เสมอ เราก็จะกล้าแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นของเราก็จะเป็นความคิดเห็นแบบเฉียบคมแต่เดี๋ยวก่อน หากเราไม่ทำการบ้าน ไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง แต่อยากแสดงความคิดเห็นท่าจะไม่ดีแน่ เพราะยิ่งพูด ยิ่งคิด ยิ่งจะเป็นมาตรบ่งบอกว่า "เราไม่รู้อะไรเลย"

เปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นบ้าง อย่าเป็นประเภทขอเด่นคนเดียว ขอเกิดคนเดียว "One Man Show"

เข้าสังคมและทำความรู้จักกับคนหลากหลาย เพื่อที่จะให้เรารู้เรื่องราวในมุมอื่นที่ไม่ถนัดหรือไม่เคยชิน ความมั่นใจในตัวเองนั้นมีประโยชน์ เพราะเมื่อไรที่เรามั่นใจในตัวเอง เราก็จะยิ่งมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น มีโอกาสแสดงตน แสดงความสามารถ แต่ก็ต้องมั่นใจอย่างมีข้อมูลมีประเด็นและพร้อมด้วย