Make your own free website on Tripod.com

กล้าตัดสินใจ

"เมื่อเราคิดตามขั้นตอนไม่ใจร้อน ไม่ข้ามขั้น ไม่ทำตามอารมณ์เป็นใหญ่ เราจะได้ทางออกที่ดีที่สุดเสมอ"

การตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญ คนบางคนเก่งในหลายเรื่อง แต่ตกม้าตายในเรื่องการตัดสินใจ ไม่ใช่ตัดสินใจไม่ได้ แต่เป็นคนไม่กล้าตัดสินใจ ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราต้องผ่านต้องเผชิญ ล้วนแล้วต้องเจอเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และบางเรื่องจะยืมหัวคนอื่นมาคิดแทน ตัดสินใจแทนก็ไม่ได้ เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้น บางครั้งการไม่ยอมตัดสินใจทำอะไรไม่ตัดสินใจเลือกอะไร มันจะเป็นผลเสียยาวเป็นลูกโซ่เลยทีเดียว เรื่องการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและประสบการณ์ ต้องเริ่มต้น และเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะตัดสินใจผิดพลาดน้อยลง แต่อย่าได้คาดหวังถึงขั้น "ตัดสินใจถูกหมดทุกครั้ง หรือว่าตัดสินใจไม่ผิดพลาดเลย" เพราะมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้นั่นเอง ทำให้ดีที่่สุด เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องไม่มานั่งคิดว่าถ้าเราอย่างโน้น ถ้าเราอย่างนี้อะไร ๆ มันอาจจะดีกว่านี้ เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องมั่นใจนทางที่เลือก ก่อนตัดสินใจต่างหากที่ควรวิเคราะห์ให้ดี

วิเคราะห์เรื่องราวก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร เราต้องเข้าใจปัญหา เข้าใจประเด็นก่อน และเมื่อเราเข้าใจประเด็นและเรื่องราวอย่างถ่องแท้แล้ว ก็ยังต้องวิเคราะห์สถานการณ์อีกด้วย ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้น ทงเลือกอาจจะแตกต่างกันออกไป แม้จะเป็นปัญหาเดียวกันก็ตามที

รวบรวมข้อมูล แน่นอนเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญ เราไม่สามารถทำอะไรลงไป ตัดสินใจอะไรลงไปดุ่ม ๆ โดยไม่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก่อนข้อมูลจะช่วยเราได้มากในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นเกิดขึ้นและรอให้เราตัดสินใจ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวบรวมข้อมูลให้แน่นและแน่นอน

หาทางออก ทางแก้ที่พอจะเป็นไปได้ อาจจะมีทางออกหลายทางให้เราเลือก และเมื่อถึงเวลาต้องเลือก เราก็ต้องวิเคราะห์เิพิ่มเติมอีก วิธีเลือกมีหลายวิธีมากกว่าหนึ่ง อย่างแรกเลยเราอาจจะสอบถามจากคนรอบข้างว่าเขามีมุมมองอย่างไร หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับปํญหามาร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ทางออก แต่ละข้อและตัดสินใจเลือกทางออกที่มีผลเสียน้อยที่สุด เป็นประโยชน์มากที่สุด และเสียหายน้อยที่สุด

รับผิดชอบตัวของตัวเอง บางปัญหาบางเรื่องเป็นเรื่อง ของเราคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เลือกได้ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ก็ต้องเป็นเราเอง ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นหัวหรือเป็นก้อยก็ตามที เมื่อต้องเลือกเอง อย่งแรกที่ต้องทำคือวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากทางออกที่มีอยู่มากมาย อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ แต่จงเลือกด้วยเหตุผลและความเป็นไปได้ที่ดีที่สุด ถึงเวลาตัดสินใจแล้ว ตอนตัดสินใจนี่แหละที่เราต้องหนักแน่นมากที่สุด ไม่รักพี่เสียดายน้อง ไม่โลเลลังเล เลือกแล้วคือเลือกเลย เลือกอย่างระมัดระวังและมีเหตุผล ที่ดีที่สุดในเวลานั้น ตามข้อมูลที่มีและตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เมื่อเลือกแล้วต้องมุ่งมองไปข้างหน้าอย่างเดียว

สุดท้ายคือต้องประเมินผลการตัดสินใจ บางเรื่อง บางโอกาส บางปัญหา มันผ่านเข้ามาถึงเราเพียงครั้งเดียว แต่บางเรื่องมันก็ผ่านเข้ามาให้ได้เจอบ่อย ๆ ในกรณีที่เราเจอปัญหาทำนองเดียวกันบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชีวิตการทำงานหรือมีชีวิตส่วนตัวเราจำเป็นต้องประเมินผลเพราะว่าคราวหน้า หากเกิดเหตุการณ์แบบเดิม ๆ อีก เราจะได้รู้ว่าควรจัดการกับปัญหานั้น ๆ อย่างไร ที่สุดแล้ว เราจะพบว่าการจัดการกับปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย หากเรามีวิธีทำ วิธีคิดที่ดี และมีหลักการความคิดที่มีะรบบมักจะทำให้เรื่องยาก ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายเสมอ เมื่อเราคิดตามขึ้นตอนไม่ใจร้อนไม่ข้ามขั้น ไม่ทำตามอารมณ์เป็นใหญ่ ก็จะพบทางออกที่ดีที่สุดเสมอ การตัดสินใจของเรานั้นเมื่อมันผ่านความคิด รวบรวมข้อมูวิเคราะห์และตัดสินใจลงไปแล้ว ไม่ว่าผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม ต้องยอมรับมันและอย่าไปเสียใจ เพราะถ้าให้คิดใหม่กับสถานการณ์เดิม เราก็ต้องตัดสินใจแบบเดิมอยู่ดี