Make your own free website on Tripod.com

"ก้าวไปทีละขั้น ก้าวกันไป ให้ถึงดาว"

เชื่อผมสิ...ไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกที่สำเร็จได้ โดยไม่เริ่มจากการกระทำทีละน้อย...ทีละน้อย หรือเริ่มจากการกระทำทีละอย่าง...ทีละอย่าง ลองเปรียบเทียบดูนะ หากเราจะนับให้ถึงร้อย เราต้องนับที่หนึ่ง นับจากหนึ่งไปเป็นสอง สาม สี่...จนถึงร้อย ความสำเร็จก็เช่นกัน ภาษิตจีนบอกว่า "ความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรก ต้องค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ สะสม เริ่มจากทีละก้าว...ที่ละก้าว แล้วก็จะถึงเส้นชัยเอง เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น" เวลาเราจะก้าวข้ามเขาสูงไปอีกฟาก เราไม่สามารถ ก้าวข้าวเขาทีเดียวได้ โดยการก้าวเพียงก้าวเดียว เพราะเราไม่ใช่ยักษ์ เราเป็นคน หรือไ่ม่เราก็ไม่สามารถย่อภูเขาให้เล็กลง เราไม่สามารถเสกอะไรได้ตามใจ เพื่อที่จะก้าวข้าม ด้วยการก้าวเท้าเพียงก้าวเดียว เพราะเราไม่ใช่ผู้วิเศษ เราเป็นคน แต่กลับจะต้องก้าวข้าวก้อนหิน ดิน กรวด ทีละก้อน ๆ เมื่อก้าวผ่านทีละก้อนจนหมด ก็เท่ากับว่าได้ก้าวข้ามภูเขาที่สูงตระหง่านได้ ความสำเร็จจีงเป็นการสะสมที่ละน้อย สะสมความสำเร็จปลีกย่อยเล็ก ๆ ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป ค่อย ๆ สะสมจนยิ่งใหญ่ อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางจึงเปรียบเสมือนก้อนหินและเป็นเพีียงแค่การสะดุดก้อนเล็ก ๆ ระหว่างทางเท่านั้น หากนำมันไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เป็นภูเขา อุปสรรคนั้นก็จะดูเล็กจิ๊บจ๊อยไปทันที มันคนละขนาด คนละเรื่องกันเลยใช่มั๊ย และอย่าลืมนะว่า ก้อนหินระหว่างทางมีเอาไว้ให้ข้าม ไม่ใช่ให้สะดุด แต่เมื่อสะดุดล้ม ก็ลุกขึ้นมาแล้วก้าวข้ามไปก็เท่านั้น

"ถ้าอยากรู้ว่าดาวทั้งฟ้ามีมากแค่ไหน ก็ต้องค่อย ๆ นับทีละดวง ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตของเพื่อน ๆ ก็ต้องก้าวข้ามอุปสรรคในจงได้ เสมือนก้าวข้ามหินไปทีละก้อน ๆ ก้าวไปทีละขั้น ก้าวกันไป ให้ถึงดาว"