Make your own free website on Tripod.com

ต้องอดทน ต้องอ่อนน้อม ต้องถ่อมตน

"เพราะการอ่อนน้อมจะทำให้ "ได้" มากกว่า "เสีย" สิ่งใดที่แข็งขืนแทนที่จะงอกลับจะทำให้หักได้ง่าย"

สมัยนี้คนเรามักจะมี Ego หรือตัวตนสูงมาก ทำให้ชีวิตแข็งกระด้างและไม่ยืดหยุ่นต่อตัวเอง นอกจากนั้นยังจะทำให้เกิดความเครียดและยอมรับกับสิ่งที่เข้ามากระทบได้ยาก กระทบนิดกระทบหน่อยก็ไ่ม่ได้เป็นเรื่องทุกที เวลาพูดจาก็แข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมเหมือนคนสมัยก่อน ได้รับสิ่งของก็ไม่มีคำขอบคุณ มือไม้ไม่อ่อน ยกมือไหวไม่เป็น ในขณะที่คนสมัยรุ่นพ่อแม่ รุ่นผู้ใหญ่มักจะสอนให้อ่อนน้อม ไม่แข็งกระด้าง สอนว่าเมื่อไปก็ให้ลา เมื่อมาก็ให้ไหว้ ให้ยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณเสมอ ๆ เมื่อมีโอกาส เหตุที่ผู้ใหญ่มักจะสอนให้คนอ่อนน้อมเพราะการอ่อนน้อมจะทำให้ "ได้" มากกว่า "เสีย" สิ่งใดแข็งขืน แทนที่จะงอกลับจะทำให้หักได้ง่าย ในสังคมทั่วไปมักจะนิยมชมชอบคนที่มีความอ่อนน้อมและที่สำคัญ เมื่อเราแข็งกระด้างกับใคร สิ่งที่ได้มักจะเป็นในรูปแบบเดียวกันย้อนกลับคืนมาเป็นปฏิกิริยา action เท่ากับ reaction เพื่อน ๆ ลองกำมือชกกำแพงดูซิ ชกแรงแค่ไหนก็เจ็บเท่ากับแรงที่ชกไปนั่นแหละ ผู้ใหญ่มักสอนให้ยกมือไหว้ เพื่อให้ดูน่ารักและเป็นการแสดงการยอมรับในตัวผู้ที่เรายกมือไหว้นั้น เพราะกายยกมือไหว้เป็นการแสดงว่าเรายอมรรับเขา เมื่อเรายอมรับใครคนคนนั้นก็จะยอมรับเรา เป็นปฏิกิริยา zction เท่ากับ reaction เหมือนกัน ลองคิดในมุมกลับสิว่า หากใครไม่ยอมรับรับเรา เราก็รู้สึกไม่ชอบ และมีแรงต่อต้านภายในใจใช่หรือไม่ อยากให้คนอื่นยอมรับเรา เราต้องยอมรับคนอื่นก่อน ไม่เชื่อก็ลองทำดู ผู้ใหญ่มักจะสอนให้รู้จักขอบคุณ เพราะการขอบคุณจะทำให้ดูเป็นคนน่ารัก และทำให้ลด Ego ของตนเองลงหัดขอบคุณบ่อย ๆ และขอบคุณก่อนเสมอจนเป็นนิสัย เช่น ไปซื้อของในร้านเซเว่น อีกเลยเว่น เมื่อจ่ายสตังค์ปั๊บ รับเงินทอนปุ๊บ ก็ขอบคุณคนขายก่อนทันทีชิงลงมือก่อนเลย ขอบคุณที่เขาขายของให้เรา ไม่งั้นเราหิวแย่เมื่อขับรถขึ้นทางด่วนจ่ายเงินปั๊บขอบคุณปุ๊บ ขอบคุณที่เขาทำงานทางด่วนให้เรากลับบ้านได้รวดเร็วกว่าเดิม และฝึกคิดขอบคุณที่เขาให้เราได้มีโอกาสใช้สินค้าของเขาได้มีโอกาสใช้บริการของเขา หากทำได้ตามที่ผู้ใหญ่พร่ำสอน ตัวเราเองได้ลด Ego ลงทำให้มีความอ่อนน้อม น่ารักใคร ๆ ก็อยากรู้จัก อยากคบค้าสมาคมด้วย นอกจากนี้ การฝึกขอบคุณไม่เพียงแต่กระทำกับผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังต้องฝึกขอบคุณตัวเองด้วย เพราะการขอบคุณตนเองถือเป็นการยอมรับในตัวเอง ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเรา ขอบคุณแม้กระทั่งความทุกข์ความเศร้า ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และบาดเจ็บตอนนี้...ก่อนที่ชีวิตจะบาดเจ็บมากกว่านี้ ขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งร้าย ๆ ในชีวิตที่เดินผ่านเข้ามาให้เราเปรียบเทียบ ทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมดูดีขึ้น สวยงามขึ้น น่ารักขึ้น และมีคุณค่าต่อตัวเรามากขึ้นกว่าเดิม จงคิดที่จะไหว้คิดที่จะอ่อนน้อม คิดที่จะขอบคุณคิดและทำเสมอแบบนี้ยังไง ๆ เราก็ชนะชีวิตแน่นอน สุภาษตจีนบอกว่า "ต้นไม้ที่มีผลดก กิ่งก้านย่อมอ่อนลง คนฉลาดย่อมอ่อนน้อม คนโง่ก็ไม่ผิดอะไรกับกิ่งไม้แห้งมีแต่จะหักท่าเดียว" แ้ล้วเราเลือกที่จะเป็นคนฉลาดหรือโง่ดีล่ะ