Make your own free website on Tripod.com

คิดอย่างไร ก็จะได้อย่างนั้น

"เพียงแค่คิด ชีวิตก็เปลี่ยน"

บ่อยครั้งที่ผมเห็นเพื่อนสนิทบางคน ชอบพร่ำบ่นถึงความยากลำบากของตนเอง คือคำบ่นนั้นยังซ้ำเดิม...ซ้ำเดิม ปีก่อนเจอกันมีทุกอย่างไร ปีนี้ก็เช่นเดิมไม่เห็นมันดีขึ้นเลย ผมคิดว่าที่เพื่อนผมเป็นเช่นนี้ก็เพราะความเชื่อ ทัศนคติ วิธีคิดของเขาเป็นตัวกำหนดจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึก "สั่ง" ให้เขาเป็นเช่นนั้น จริง ๆ แล้วชีวิตเป็นเรื่องปกติและไม่ยุ่งยากหรอก ไอ้ที่มันยังยุ่ง วุ่น และทุกข์แบบเดิม ๆ ช้ำแบบเดิม ๆ อยู่นั้น เป็นเพราะมัวสาละวนกับความคิดเดิม ๆ คิดแบบน้ำเน่า เอาตัวเองวิ่งเข้าไปหาความทุกข์ คิดผิด ยึดติดและกอดปัญหานั้นไว้ตลอดเวลาต่างหาก วิลเลี่ยม เจมส์กล่าวไว้ว่า "มนุษย์สามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดเดิม ๆ ของเขา" เพียงแค่คิด ชีวิตก็เปลี่ยน ใช่เลยเมื่อเราคิดอย่างไร เลือกสิ่งใดเราก็จะไดสิ่งนั้นมา เพราะความคิดของเราคำพูดของเราก่อตัวเป็นจิตใต้สำนึกให้เราเป็นไปตามที่จิตสั่ง(โดยไม่รู้ตัว) เมื่ออยากเปลี่ยนชีวิต ต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ หรือเรียกอีกอย่างว่า "พลิกจิต...คิดมุมใหม่" เพียงแค่พลิกจิต พลิกวิธีคิดใหม่เท่านั้น อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปได้ อยู่ที่ว่าเพื่อน ๆ จะนำมันเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนเท่านั้น ขึ้นอยู่กับตัวเพื่อน ๆ และทัศนคติของเพื่อน ๆ เท่านั้นเอง วิธีพลิกจิต คิดมุมใหม่ หมายถึง เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาในชีวิต ให้พลิกหามุมคิดใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มองหามุมคิดที่ช่วยให้รู้สึกดีมีความสุขและสร้างสรรค์ เมื่อเรามองงหามุมคิดใหม่ที่ช่วยให้ไม่เป็นทุกข์ หรือคิดและพูดแต่สิ่งดี จิตใต้สำนึกจะปรับเปลี่ยนและสั่งให้เราทำแต่สิ่งที่ดี ๆ และเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึก สามารถกำหนดให้มันทำตามเราได้ เราจึงควรที่จะใช้มันเป็นประโยชน์ ลองมาเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดสิ เมื่อลองครั้งแรก อาจจะดูขัดขืนฝืนใจบ้างมันเป็นธรรมดาอยู่ที่ทำอะไรที่ไม่ชินร่างกายและจิตใจก็ย่อมขืนขัดอยู่บ้าง แต่เมื่อเพื่อน ๆ ยืนยันและตั้งใจเสียอย่าง ร่างกายจะยอมทำตามโดยปริยายเหมือนลิงซน ม้าพยศที่ถูกฝึกให้เชื่องจนสามารถใช้งานได้ ยังไง ยังงั้น ขอเพียงอย่าแพ้ใจต้วเองกลับสู่วิถีชีวิตเดิม ๆ เสียก่อนเหมือนหลายคนที่ยอมแพ้ เพียงเพราะแพ้ใจของตนเอง ขอเพียงสู้ต่อไป อีกอึดใจเดียว คิดเสมอว่า ฮึดอีกนิดเดียวประเดี๋ยวก็จะถึงเส้นชัยแล้ว เมื่ออยากมีชีวิตใหม่ ต้องตั้งใจสั่งจิตใต้สำนึก เพื่อให้เป็นแรง "ดัน" ชั้นเยี่ยม โดยการสร้างความเชื่อในแง่ดี คิดในแง่บวก เชื่อว่าตนเองมีความสามารถและทำได้ เมื่ออยากมีชีวิตใหม่ ต้องตั้งใจสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อให้เป็นแรง "ดึง" ที่ดี ดึงใจให้ทำตามแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อน เตือนตนเองเสมอ เช่นทำงานชิ้นเล็ก ๆ ให้เสร็จและสวยงามโดยไม่เร่งเร้า รีบร้อนจนงานเสียหาย เมื่ออยากมีชีวิตใหม่ ต้องตั้งใจสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อให้เป็นแรง "ผลัก" ผลักและดันให้มีกำลังใจ ไม่ให้ท้อถอยให้มีกำลังใจ โดยเลือกทำสิ่งที่ดี ๆ เริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ เช่น เมื่ออยู่บนรถเมล์ก็ลุกให้คนแก่นั่ง เมื่ออยากมีชีวิตใหม่ ต้องตั้งใจสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อให้เป็นแรง "เสริม" ที่ดี เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ดีของตัวเพื่อน ๆ เอง ที่มีอยู่ในตัวเพื่อน ๆ เชื่อว่าเราเป็นคนดีและประสบความสำเร็จได้ เราจึงต้องใช้ทั้งแรง "ดัน" แรง "ดึง" แรกง "ผลัก" และแรง "เสริม" ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อน ๆ เพราะเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ชีวิตเพื่อน ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพื่อน ๆ ต้องการได้